MIKSI VALITA MERICRUSHER

LUE ALTA MIKSI MERICRUSHER MURSKAUSJYRSIMET OVAT PARAS VALINTA SINULLE

Edulliset käyttökulut

Edulliset käyttökulut

 • 20-40% pienempi polttoaineenkulutus
 • Pidempi terien kestoikä
 • Edullisemmat terät
 • Pienempi tehon tarve
 • Useita terävaihtoehtoja

MeriCrusher murskausjyrsimet ovat käyttökuluiltaan edullisia. Kevyelle jyrsimelle riittää pienempi ja edullisempi traktori. Jyrsimissä käytetään kovametalliteriä. Standardin mukaiset kovametallitappiterät maksavat vain murto-osan erikoisterien hinnasta. MeriCrusherien roottoreiden leikkuunopeudet ovat 20-30% alhaisemmat kuin vastaavissa kilpailijoiden koneissa. Hitaamman leikkuunopeuden ansiosta terien ja roottorin rungon kuluminen on huomattavasti vähäisempää. Vastaavasti roottorin vääntömomentti on samassa suhteessa suurempi. Suuren momentin ansiosta traktorin polttoaineen kulutus on huomattavasti pienempi, parhaimmillaan jopa 40% alhaisempi kuin kilpailevilla koneilla. MeriCrusherien roottoreihin on erilaisia terävaihtoehtoja ja niitä voidaan käyttää sekaisin samassa roottorissa.

Jyrsii syvältä, suuren vääntömomentin ansiosta

 • Työsyvyys 20 - 40 cm
 • 20-30% suurempi vääntömomentti
 • Roottori ei vaadi tasapainotusta
 • Turvallinen työskentely rakennusten lähellä
 • Murskaa kannot, juuret ja kasvuston maanpinnan alapuolelta

MeriCrusher murskausjyrsimillä päästään 20–40 senttimetrin työsyvyyteen. Pienimmätkin MeriCrusherit tunkeutuvat syvälle maahan murskaten kannot ja juuret myös maan sisältä. Kilpailijoiden maanpinnan yläpuolella toimivat nopeasti pyörivät jyrsimet vain levittävät hakkeen lannoitteeksi ehjäksi jääville juurille, jolloin risukko kasvaa nopeasti takaisin.

MeriCrusherit on suunniteltu alusta pitäen työskentelemään maanpinnan alapuolella. Suurin ero kilpailijoihin nähden on roottorin pyörimisnopeudessa ja väännössä. MeriCrusherien roottorit pyörivät merkittävästi hitaammin suurella vääntömomentilla, mikä mahdollistaa murskauksen syvältä maan alta myös kivennäismaassa pienilläkin traktorin tehoilla. MeriCrushereissa vääntömomentti on 20-30% suurempi kuin kilpailijoiden vastaavissa jyrsimissä. Vääntö on kaikista tärkein ominaisuus työskenneltäessä syvällä maanpinnan alapuolella. Pienempi leikkuunopeus ja suljettu roottorikammio estävät materiaalin sinkoutumisen kauas, mahdollistaen turvallisen työskentelyn myös rakennusten lähellä. Alhaisemman leikkuunopeuden ansiosta roottoreita ei tarvitse tasapainottaa, mikä helpottaa huoltoa merkittävästi.

Jyrsii syvältä, suuren vääntömomentin ansiosta

Patentoitu seulaverkko

Patentoitu seulaverkko

 • Ainutlaatuinen patentoitu menetelmä
 • Erittäin hienojakoinen murskausjälki
 • Murskausta sekä maanpinnan ylä- ja alapuolelta
 • Monipuolisempi ja -käyttöisempi

MJS/G-, MJHS- ja MJFS -murskausjyrsimiin saa lisävarusteena patentoidun seulan, joka tuottaa erittäin hienojakoista murskausjälkeä. Seulonta tapahtuu automaattisesti jyrsintätyön yhteydessä. Näin työhön ei tarvita toista erillistä maanpinnan päällä toimivaa nopeasti pyörivää jyrsintä. Seulan ansiosta saavutetaan erittäin hieno murskausjälki jyrsimillä, missä roottorin leikkuunopeus on alhaisempi. Seulan ansiosta murskausjyrsimestä tulee entistäkin monikäyttöisempi. Kaikki orgaaninen materiaali pakotetaan seulan aukkojen läpi, mikä tekee jyrsöksestä erittäin hienojakoista.

Luotettavat voimansiirtoratkaisut aina 768 hevosvoimaan asti

 • Patentoitu suojakytkin mikä kestää lämpöä ja pyörimisnopeuden muutoksia
 • Luotettavia hammaspyörävaihteistoja aina 768hv asti.
 • Suokoneen suunnittelemat ja valmistamat
 • Ei tarvetta erillisille öljynlauhdutuksille.
 • Sähköinen luistovahti

Suurinta murskausjyrsintä voi käyttää jopa 768 hevosvoiman teholla, kun kilpailijoiden mallistot loppuvat yleensä 400-500 hevosvoimaan. Korkeisiin tehoihin päästään käyttämällä itse suunniteltuja päätyvaihteita ja ylikuormakytkimiä (POC). Kytkimen pääkomponentit ovat samoja kuin autojen jarrusatuloissa, jolloin ne kestävät luistossa syntyvää lämpöä eivätkä mene pilalle, vaikka ne kävisivät hetkellisesti punahehkuisina. Pieni kytkimen luisto suojaa jyrsimen ja traktorin voimansiirtoa kuormituspiikeiltä, jotka voisivat vahingoittaa voimansiirtoa ja moottoria. POC-kytkin on paineohjattu, kytkimen momentin siirtokyky ei heikkene sen pyörimisnopeuden ja lämpötilan muuttuessa. Kytkimen momentti on erittäin helppo säätää traktorin tehon mukaan. Pienemmän pyörimisnopeuden ja suuren oljymäärän ansiosta päätyvaihteemme eivät vaadi monimutkaisia ja vaurioherkkiä öljynkierto- ja jäähdytysjärjestelmiä, edes suurilla tehoilla käytettäessä. Kytkin voidaan varustella luistovahdilla. Luistovahti indikoi käyttäjää mahdollisesta luistosta tehden työskentelystä entistäkin turvallisempaa ja helpompaa.

Luotettavat voimansiirtoratkaisut aina 768 hevosvoimaan asti

Modulaarinen rakenne ja optimoitu suunnittelu

Modulaarinen rakenne ja optimoitu suunnittelu

 • Mahdollisuus valita ja kääntää roottorin pyörimissuunta
 • Modulaari pulttikiinnitteinen rakenne
 • Mahdollisuus hankkia ja asentaa lisävarusteita jälkikäteen
 • Huoltaminen ei vaadi erikoistyökaluja
 • Huoltokohteet helppokäyttöisiä

MeriCrushereissa asiakas voi valita roottorin pyörimissuunnan. Pyörimissuunta voidaan kääntää jälkikäteen jopa työmaalla ilman, että uusia osia tarvitaan. Modulaarinen rakenne ja suunnittelu mahdollistavat optimaalisten lisävarusteiden valinnan, jotta käyttäminen olisi mahdollisimman tehokasta. MeriCrushereissa lisävarusteet on suunniteltu pulttikiinnitteisiksi, joten niiden jälkiasentaminen on täysin mahdollista. Näin ollen viimeisimmät innovaatiot ja varusteet ovat myös käytettävissäsi. Jyrsimen huoltaminen ei vaadi erikoistyökaluja, päinvastoin huoltokohteet on suunniteltu helppokäyttöisiksi. Tuotekehityksemme on aina ollut hyvin asiakaslähtöistä, missä asiakkaiden toiveet ja kehitysideat ovat merkinneet suurta roolia.

Laaja valikoima eri työleveyksiä aina 3,5 metriin asti

 • Laaja työleveysvalikoima 1,2 - 3,5m
 • Leveämpi kuin traktori
 • Vähemmän ajokertoja / hehtaari
 • Optimoitu leveys lisää tuottavuutta
 • Vähemmän rengasrikkoja

MeriCrusherien laaja työleveysvalikoima mahdollistaa jyrsimen leveyden valinnan käytettävän traktorin mukaan. Suurimman mallin työleveys on 3,5 metriä, kun kilpailijoiden suurimmat mallit ovat tyypillisesti leveydeltään noin 2,5 metriä. Kuitenkin MeriCrusherin 3,5-metrinen jyrsin painaa suunnilleen saman verran kuin kilpailijoiden 2,5-metriset jyrsimet. Leveämmän jyrsimen edut tulevat paremmin esiin käytettäessä paripyörällistä tai suurta ja leveää traktoria. Traktori kulkee aina jyrsityllä jäljellä, mikä vähentää oleellisesti renkaiden puhkeamisia, koska kantojen yli ei tarvitse ajaa. Leveämpi jyrsin on tuottavampi, koska ajokertoja / hehtaari kertyy vähemmän. Itsesuunniteltu voimansiirto ja ylikuormakytkin mahdollistavat leveän jyrsimen vaatiman tehon välittämisen turvallisesti voimansiirron läpi.

Laaja valikoima eri työleveyksiä aina 3,5 metriin asti

Kevyt ja luja rakenne

Kevyt ja luja rakenne

 • Vähemmän painoa, enemmän tuottavuutta
 • Kevyt jyrsin rasittaa vähemmän traktoria
 • Merkittävästi parempi pääsy märkiin ja pehmeisiin olosuhteisiin
 • Turvallisempi työskentely vaikeissa olosuhteissa

MeriCrusherin murskausjyrsimet painavat selvästi vähemmän kuin muut vastaavan työleveyden jyrsimet. MeriCrusher painaa jopa puolet vähemmän kuin kilpailijan vastaava malli. Olemme perinteisesti valmistaneet työkoneita suokäyttöön, jossa keveys on välttämätöntä.

Keveys on etu lähes kaikissa töissä. Kevyempää jyrsintä on helpompi hallita ja sitä voidaan käyttää kevyemmillä traktoreilla, mikä säästää kustannuksia. Lisäksi työskentely etenkin vaikeassa maastossa on turvallisempaa, kun traktorin nostolaitteessa on kevyt murskausjyrsin. Kevyempien rakenteiden suunnittelu on opettanut meitä laittamaan terästä oikeisiin paikkoihin, missä sitä eniten tarvitaan lujuudesta ja kestävyydestä tinkimättä.

Ihanteelliset ratkaisut monenlaisiin käyttökohteisiin

 • Jyrsimet metsänhoitoon
 • Jyrsimet pellonraivaukseen
 • Jyrsimet maanrakennukseen
 • Jyrsimet teiden kunnostukseen

MeriCrusher -murskausjyrsimet raivauskäyttöön – täydellinen ratkaisu monenlaisiin metsätalouden, maanviljelyn ja maanrakennuksen töihin sekä jään ja liukkauden poistoon.

Ihanteelliset ratkaisut monenlaisiin käyttökohteisiin

Pitkän historian tuoma kokemus ja luotettavuus

Pitkän historian tuoma kokemus ja luotettavuus

 • 50 vuoden kokemus vaativista olosuhteista
 • Paljon tietotaitoa kuinka rakennetaan luotettavia koneita
 • Paljon tietotaitoa kuinka rakennetaan tehokkaita ja tuottavia koneita

Meillä on yli 50 vuoden kokemus koneiden suunnittelusta ja valmistuksesta vaativiin olosuhteisiin vaativille asiakkaille. Yli 30 vuoden kokemus MeriCrusher murkausjyrsinten suunnittelusta ja valmistuksesta.

Ensimmäisestä päivästä lähtien jyrsimemme ovat työskennelleet maanpinnan alapuolella. Juuremme tulevat turveteollisuudesta, mikä on hyvin säästä riippuvainen toimiala. Vuotuisia tuotantopäiviä on vähän, jolloin koneiden on toimittava 24/7. Tämä on opettanut meille varaosien tärkeyden. Varaosat tulee löytyä hyllystä ja niiden tulee olla saatavilla päivin öin.

Koneemme ovat erittäin luotettavia ja oikein käytettynä pitkäikäisiä. Vielä näinä päivinä näemme videoita koneistamme työssä, jotka on toimitettu asiakkaille yli 40 vuotta sitten.

Lue lisää Ihanteellisista ratkaisuista monenlaisiin käyttökohteisiin

s applications mericrusher forestry land clearing

Metsänhoito

Lue lisää MeriCrusher-murskausjyrsimien monista käyttökohteista metsäpohjan valmistelussa.

 

Lue lisää

s applications mericrusher agriculture land clearing

Pellonraivaus

Lue lisää MeriCrusher-murskausjyrsimien monista käyttökohteista maanviljelyssä.

 

Lue lisää

s applications mericrusher construction

Maanrakennus

Lue lisää MeriCrusher-murskausjyrsimien monista käyttökohteista rakennustyömailla.

 

Lue lisää

Tehdas

Suokone Oy
Lastaajantie 1 88610
VUOKATTI FINLAND
Puh. +358 8 66 620 11
Sähköposti: suokone(at)suokone.com

logo suokone mericrushe web 50v

©2024 Suokone Oy. All rights reserved