METSÄNHOITO

Useita metsänhoidon käyttökohteita

METSIEN RAIVAUS

METSIEN RAIVAUS

Jyrsintä on osoittautunut nopeaksi ja tehokkaaksi raivausmenetelmäksi. Aluksi poistetaan suurimmat puut ja kivet, ja sitten aluetta käsitellään tarvittava määrä jyrsimellä. Tämä vähentää huomattavasti maamassojen ja kantojen kuljetustarvetta verrattuna perinteiseen kaivinkonemenetelmään.

Suosittelemme MJHS- ja MJFS-sarjan jyrsimiä suurille alueille ja runsaille puumäärille. Pienemmille alueille soveltuvat myös MJ- ja MJS-mallit. MJHS-jyrsin kykenee murskaamaan maaperän ja kannot tehokkaasti jopa 30 cm syvyydeltä työleveyden ollessa 1,2–3,1 metriä. Ajonopeuden lisäämisen ollessa rajallista, tehokkuutta voi parantaa lisäämällä koneen leveyttä, ja MJHS-mallin leveys voi olla jopa 3,1 metriä, painon ollessa kohtuulliset neljä tonnia. Leveän jyrsimen voimanlähteeksi käy suuri maatalous traktori tai esimerkiksi Suokoneen valmistama MT-700 telatraktori.

MJHS ja MJFS-sarjan jyrsimet voi hyödyntää suurien traktorien tehokkuutta ja niiden voimansiirto voidaan varustella kestämään jopa 800 hevosvoiman teho.

MJFS-sarjan jyrsimillä päästään jopa 40 cm työsyvyyteen. Kääntyvä roottorin runko mahdollistaa roottorin kulkemisen ensimmäisenä, mikä helpottaa korkeiden kantojen murskausta ja pystypuiden kaatamista, ilman että PTO-akselin kulma kasvaa liian suureksi.

MJS-, MJHS- ja MJFS -jyrsimet voidaan varustella seulalla, joka tuottaa erittäin hienojakoista murskaus jälkeä. Näin työhön ei tarvita erillistä maanpinnan päällä toimivaa nopeasti pyörivää jyrsintä. Seula mahdollistaa samalla koneella työskentelyn syvällä maanpinnan alapuolella, tinkimättä jyrsintäjäljestä.

METSIEN HOITO HAKKUUN JÄLKEEN


METSIEN HOITO HAKKUUN JÄLKEEN

Hakkuutähteiden murskaaminen ja kantojen poistaminen metsänhakkuun jälkeen on monissa maissa välttämätöntä tuholaisten torjumiseksi ja metsäpohjan valmistelemiseksi uuden metsän istuttamista varten. Jyrsimellä metsäpohjan valmistelu käy huomattavasti nopeammin kuin kaatamalla, keräämällä ja kuljettamalla kannot ja risut pois. Paikan päällä murskattu oksa- ja kantohake toimii myös erinomaisena lannoitteena uudelle metsälle.

MeriCrusherin jyrsimillä maapohjaa voidaan muokata 20-40 senttimetrin syvyyteen, mikä on mahdollista myös ketterillä MJ-sarjan jyrsimillä työleveyden ollessa välillä 1,4–2,3metriä. Kivikkoinen ja mineraalipitoinen kivennäismaa ei ole ongelma, sillä suhteellisen hitaasti pyörivä ja suurella momentilla toimiva roottori murskaa myös irtokivet. Kun metsämaan pintakerros sekoitetaan syvempänä olevaan mineraalimaahan, saadaan erinomainen kasvualusta uudelle metsälle.

MJ-sarjassa traktorin teho voi olla välillä 50–150 hevosvoimaa, ja MJS-sarjassa se voi olla 110-300 hevosvoimaa. Pienikokoinen traktori on metsässä kevyt, ketterä ja taloudellinen.

MeriCrusherin jyrsimissä käytetään standardin mukaisia kovametalliteriä, jotka maksavat vain murto-osan erikoisterien hinnoista.

METSÄAUTOTEIDEN JA TALVITEIDEN KUNNOSTUS

METSÄAUTOTEIDEN JA TALVITEIDEN KUNNOSTUS

Jyrsin on erinomainen työkalu metsäautoteiden kunnossapidossa. Sen avulla voidaan tehokkaasti pehmittää ja kunnostaa epätasaista ja kuoppaista kovaa tietä, minkä kunnostaminen lanalla on vaikeaa.

MeriCrusher-jyrsimet yltävät 20-40 senttimetriä tien pintakerroksen alle. Kaikki materiaali, mukaan lukien kivet, murskataan paikoilleen, ja tien pintakerroksesta tulee jälleen tasainen. Pintakerroksen tiivistystä suositellaan MeriPacker tärylevyllä, jotta jyrsitty kerros kantaa paremmin liikennettä. Tie voidaan tarvittaessa muotoilla MeriGrader lanalla.

Jyrsinnän suurin etu on, ettei maamassoja tarvitse kuljettaa pois eikä uutta soraa tuoda tilalle. Tämä säästää merkittävästi materiaali- ja kuljetuskustannuksia, nopeuttaa työtä ja edistää ympäristöystävällisyyttä.

RC-mallin jyrsimet on suunniteltu erityisesti sorateiden kunnostamiseen. Niissä ei ole lainkaan takarullaa, vaan edessä ja takana on hydrauliset materiaalinohjauslevyt.

Tehdas

Suokone Oy
Lastaajantie 1 88610
VUOKATTI FINLAND
Puh. +358 8 66 620 11
Sähköposti: suokone(at)suokone.com

logo suokone mericrushe web 50v

©2024 Suokone Oy. All rights reserved