TIEN- JA MAANRAKENNUS

Laaja valikoima tien- ja maanrakennuksen käyttökohteita

TONTTIEN RAIVUU

TONTTIEN RAIVUU

Jyrsintä on kustannustehokas ja ympäristöystävällinen menetelmä uuden tontin maapohjan raivaamisessa. Kun jyrsitty materiaali siirretään tontin reunalle ja käytetään lopuksi pihan maisemointiin, vältytään kalliilta ja hitaalta maamassojen kuljettamiselta.

Tontit ovat usein ahtaita, jolloin jyrsimen ja traktorin pitää olla suhteellisen kevyt. MJ-sarjan jyrsimen tehonlähteeksi riittää 50–150 hevosvoiman traktori, joka mahtuu mainiosti operoimaan ahtaallakin tontilla kevyen jyrsimen kanssa. MJS-sarja sopii hieman paremmin täysipäiväiseen urakointiin ja isompien tonttien raivaukseen. Pienimmät hydraulikäyttöiset MC4-sarjan jyrsimet tarvitsevat vain 30 hevosvoimaa ja ne voivat työskennellä hyvinkin ahtaissa paikoissa.

MJS-, MJHS- ja MJFS -jyrsimet voidaan varustella seulalla, joka tuottaa erittäin hienojakoista murskaus jälkeä. Näin työhön ei tarvita erillistä maanpinnan päällä toimivaa nopeasti pyörivää jyrsintä. Seula mahdollistaa samalla koneella työskentelyn syvällä maanpinnan alapuolella, tinkimättä jyrsintäjäljestä.

MC4-sarjan hydraulisen jyrsimen voi myös asentaa kaivinkoneen puomin päähän, jolloin sillä pääsee kurottamaan ahtaisiin paikkoihin ja rinteisiin.

MAISEMOINTI

MAISEMOINTI

Maiseman pitäminen avoimena (puistot, golf-kentät, sähkölinjat, teiden varret ym.)

Jyrsintä on paras menetelmä pitää kasvusto kurissa esimerkiksi puistoissa, golf-kentillä ja sähkölinjojen alla. Verrattuna raivaussahaan ja oksien pois kuljettamiseen jyrsintä on nopeaa ja tehokasta.

Maisemoinnissa on tärkeää murskata myös pensaikon juuristo. Jyrsimällä kasvusto juuristoa myöten, uudelleen kasvu tapahtuu merkittävästi hitaammin, mikä pidentää huoltoväliä. Kaikki MeriCrusheri jyrsimet tunkeutuvat maan alle vähintään 20 sentin syvyyteen, myös pienimmät mallit. MeriCrusher jyrsin murskaa myös juuriston, jolloin uusi pensaikko lähtee kasvamaan paljon hitaammin ja ilman kantoja se on helppo pitää kurissa vaikkapa niittomurskaimella.

MeriCrusher jyrsimet ovat kevyitä, mikä mahdollistaa pienemmän ja kevyemmän traktorin käyttämisen. Pieni traktori on edullisempi käyttää ja hankkia sekä ketterämpi kuin iso traktori.

MC4- ja MC5 -sarjan hydrauliset jyrsimet soveltuvat hyvin puistokäyttöön. Tällöin työkoneena voidaan käyttää esimerkiksi pienkuormainta, liukuohjattua kuormainta tai pientä pyöräkuormainta.

Hydraulisen jyrsimen voi myös kiinnittää kaivinkoneen puomiin, jolloin sen ulottuvuus kasvaa huomattavasti. Kaivinkone kiinnitteiset jyrsimet soveltuvat erinomaisesti tien varsien kasvuston murskaamiseen pintaa syvemmältä sekä sähkölinjojen raivaukseen paikoista, mihin traktorikäyttöisillä jyrsimillä ei päästä.

Putki- ja sähkölinjojen raivaus

Putki- ja sähkölinjojen raivaus

Jyrsintä on tehokkain menetelmä sähkö- ja putkilinjojen uudis- ja kunnostus raivauksessa.

Hyödynnettävissä olevat puut kannattaa poistaa ja loput puut, kannot ja kasvusto murskataan jyrsimellä.

Jyrsitty maa-aines voidaan siirtää putkilinjan tai tulevan tieuran sivuun ja nostaa lopuksi takaisin linjan päällä tai käyttää maisemointiin. Tällöin vältytään kalliilta ja hitaalta jätemaan kuljettamiselta työmaalta pois ja uuden maa-aineksen kuljettamiselta tilalle maisemointia varten.

Öljy- ja kaasuputkia rakennettaessa maamassat voidaan haluta takaisin putken päälle samassa järjestyksessä kuin ne alun perin olivat.  Kylmässä ilmastossa linjanrakennus halutaan joskus tehdä jäisen maan aikaan ympäristön säästämiseksi. Jyrsimellä murskataan 30-40cm syviä kerroksia, mitkä on helppo siirtää kaivinkoneella sivuun. Routakerroksen läpi päästyä loppu maansiirto voidaan tehdä pelkällä kaivinkoneella.

MeriCrusherien hitaasti pyörivillä, vahvasti vääntävillä ja paljon tehoa kestävillä jyrsimillä jäisenkään maan jyrsiminen ei ole ongelma. MJS-sarjan jyrsimellä päästään 25 sentin syvyyteen, MJHS:llä 30 sentin syvyyteen ja MJFs:llä jopa 40 sentin työsyvyyteen.

Jäistä tai kivistä maata jyrsittäessä terien kuluminen on nopeampaa. Mericrusherin jyrsimissä käytetään standardin mukaisia kovametallitappiteriä, jotka ovat huomattavasti halvempia kuin erikoisvalmisteiset terät. Myös MeriCrusherien kilpailijoita hitaampi roottorin pyörintänopeus vähentää terien kulumista merkittävästi.

SORATEIDEN KUNNOSTUS

SORATEIDEN KUNNOSTUS

MeriRoad tuotteet kattavat täydellisen koneketjun sorateiden kunnostukseen ja asfalttiteiden kierrätykseen.

Kovettunut kuoppainen tie missä ei ole lanaamiseen vaadittavaa kulutuskerrosta voidaan kunnostaa jyrsintämenetelmällä.

Soratien kunnostuksessa on erilaisia tapoja toteuttaa työ tien kunnosta ja olosuhteesta riippuen. Yleisellä tasolla menetelmät voidaan jaotella seuraavasti.

  1. Kulutuskerroksen kunnostusjyrsintä. (8-12cm)
  2. Tien runkokunnostus (20-30cm)

Kulutuskerroksen kunnostusjyrsinnässä mahdollinen tien reunassa oleva hyvä materiaali siirretään takaisin tielle ja vastaavasti huono materiaali lanataan tieltä pois. Tämän jälkeen tie jyrsintään auki noin 8-12cm syvyydeltä. Jolloin tiehen muodostuu uusi suurista kivistä vapaa kulutuskerros. Jyrsinnän jälkeen pinta tiivistetään MeriPacker täryllä. Tiivistyksen jälkeen tie muotoillaan MeriGrader lanalla, ja lopuksi tie tiivistetään vielä kertaalleen. Tarvittaessa tien pintaan voidaan levittää ohut murskekerros. Nyt tiessä on uusi kulutuskerros mikä mahdollistaa kunnollisen tien kevät ja syyskunnostuksen lanaamalla.

Tien runkokunnostuksessa tie avataan syvemmältä ja tiehen lisätään stabilointiainetta joka lujittaa tienrunkoa.

Kohteesta riippuen suurimmat maakivet voidaan poistaa esim, kaivinkoneen haralla. Harauksen jälkeen tiehen levitetään stabilointiainetta joko jauhemaisena tai nestemäisenä suoraan jyrsintäprosessiin. Tie jyrsitään 25-30cm syvyyteen ja samalla stabilointiaineet sekoittuvat jyrsökseen. Tarvittaessa jyrsintäprosessiin voidaan suihkuttaa vettä mikä vauhdittaa stabilointiaineen lujittumista. Jyrsinnän jälkeen tie tiivistetään MeriPackerillä ja muotoillaan MeriGrader lanalla. Lopuksi tie tiivistetään ja kohteesta riippuen ojanreunat siistitään. Tarvittaessa tien pintaan voidaan levittää ohut kerros mursketta. 

MeriRoad sarjan jyrsimet yltävät 20-45 senttiä tien pintakerroksen alle. Kaikki materiaali kivet mukaan lukien murskataan ja kulutuskerroksesta tulee jälleen tasalaatuinen. Murskattavaa tieainesta ei tarvitse nostaa karheelle tien päälle jyrsittäväksi, vaan maa-aines jyrsitään paikoilleen, sama koskee myös asfaltin murskausta.

Jyrsintämenetelmän suurin etu on se, ettei maamassoja tarvitse kuljettaa pois eikä uutta mursketta tuoda tilalle. Tämä säästää huomattavasti materiaalikustannuksia, kuljetuskustannuksia, nopeuttaa työtä ja säästää ympäristöä.

LIUKKAUDEN JA JÄÄN/POLANTEEN POISTO

LIUKKAUDEN JA JÄÄN/POLANTEEN POISTO

Jyrsin on tehokas keino talvella, kun torjutaan liukkautta ja poistetaan jääpolanteita teiltä, pihoilta ja parkkipaikoilta. Jyrsin puree sellaiseenkin jäähän, johon tiekarhu, lana tai alaterä eivät tehoa. Aurat ja lanat perustuvat peruskoneen massaan ja vauhtiin, eivätkä siksi ole parhaimmillaan ahtaissa paikoissa heti liikkeelle lähdön jälkeen. Jos jäätä jyrsitään soratiellä. Voidaan tie jyrsiä niin syvältä, että sora nousee pintaan hiekoitushiekaksi. Tarvittaessa jäämurska poistetaan perinteisesti kauhalla, auralla tai lingolla. Lisälaitteena on myös saatavana linko, joka heittää jyrsityn jään heti tien sivuun yhdellä ajolla.

Jään jyrsinnässä jyrsinrummun kierrosnopeuden on syytä olla suhteellisen korkea. Siksi pienimmät MJ- ja MJS -sarjan mallit soveltuvat jäänmurskaukseen parhaiten. Ne ovat myös suhteellisen keveitä ja ketteriä, jolloin voidaan käyttää pienempää, edullisempaa ja kevyempää traktoria.

Jäänpoisto onnistuu myös pienillä hydraulisilla kiinteistöhuoltoon soveltuvilla pienkuormaajilla ja MC4- sarjan jyrsimillä. Pienin hydraulinen MC4- sarjan jyrsin tarvitsee vain 30 hevosvoimaa hydraulista tehoa. Piha-alueide,n parkkipaikkojen, risteysalueiden jäänpoisto onnistuu sillä kätevästi.

Tehdas

Suokone Oy
Lastaajantie 1 88610
VUOKATTI FINLAND
Puh. +358 8 66 620 11
Sähköposti: suokone(at)suokone.com

logo suokone mericrushe web 50v

©2024 Suokone Oy. All rights reserved