Maanrakennus

Laaja valikoima maanrakennuksen käyttökohteita

TONTTIEN RAIVUU

TONTTIEN RAIVUU

Jyrsintä on kustannustehokas ja ympäristöystävällinen menetelmä uuden tontin maapohjan raivaamisessa. Kun jyrsitty materiaali siirretään tontin reunalle ja käytetään lopuksi pihan maisemointiin, vältytään kalliilta ja hitaalta maamassojen kuljettamiselta.

Tontit ovat usein ahtaita, jolloin jyrsimen ja traktorin pitää olla suhteellisen kevyt. MJ-sarjan jyrsimen tehonlähteeksi riittää 50–150 hevosvoiman traktori, joka mahtuu mainiosti operoimaan ahtaallakin tontilla kevyen jyrsimen kanssa. MJS-sarja sopii hieman paremmin täysipäiväiseen urakointiin ja isompien tonttien raivaukseen. Pienimmät hydraulikäyttöisen MJ-sarjan jyrsimet tarvitsevat vain 30 hevosvoimaa ja ne voivat työskennellä hyvinkin ahtaissa paikoissa.

MJS-, MJH- ja MJF -jyrsimiin saa lisävarusteena seulan, joka tuottaa erittäin hienojakoista jälkeä. Seulonta tapahtuu automaattisesti jyrsimisen yhteydessä. Näin työhön ei tarvita toista erillistä maanpinnan päällä toimivaa nopeasti pyörivää jyrsintä. Seulan ansiosta saavutetaan erittäin hieno murskaus jälki jyrsimillä missä roottorin leikkuunopeus on alhaisempi.

MJ-sarjan hydraulisen jyrsimen voi myös asentaa kaivinkoneen puomin päähän, jolloin sillä pääsee kurottamaan ahtaisiin paikkoihin ja rinteisiin.

MAISEMOINTI

MAISEMOINTI

Maiseman pitäminen avoimena (puistot, golf-kentät, sähkölinjat ym.)

Jyrsintä on paras menetelmä pitää kasvusto kurissa esimerkiksi puistoissa, golf-kentillä ja sähkölinjojen alla. Verrattuna raivaussahaan ja oksien pois kuljettamiseen jyrsintä on nopeaa ja tehokasta.

Maisemoinnissa on tärkeää murskata myös pensaikon juuristo. Jos juuristoa ei jyrsitä, niin juurakko käyttää pintaa myöten murskatun kasvuston lannoitteena ja kasvaa entistä nopeammin. Kaikki MeriCrusheri jyrsimet tunkeutuvat maan alle vähintään 20 sentin syvyyteen, myös pienimmät mallit. MeriCrusher jyrsin murskaa myös juuriston, jolloin uusi pensaikko lähtee kasvamaan paljon hitaammin ja ilman kantoja se on helppo pitää kurissa vaikkapa niittomurskaimella.

MeriCrusher jyrsimet ovat kevyitä, mikä mahdollistaa pienemmän ja kevyemmän traktorin käyttämisen. Pieni traktori on edullisempi käyttää ja hankkia sekä ketterämpi kuin iso traktori.

Puistokäyttöä varten MJ- ja MJS -jyrsimet ovat saatavana myös hydraulikäyttöisinä. Tällöin työkoneena voidaan käyttää esimerkiksi pienkuormainta, liukuohjattua kuormainta tai pientä pyöräkuormainta. Hydraulisen jyrsimen voi myös kiinnittää kaivinkoneen puomiin, jolloin sen ulottuvuus kasvaa huomattavasti.

SÄHKÖLINJA / TIEN RAKENNUS

SÄHKÖLINJA / TIEN RAKENNUS

Jyrsin on oikea työkalu maan alle kaivettavien putki- ja sähkölinjojen rakentamiseen sekä teiden rakentamiseen. Jyrsitty maa voidaan siirtää putkilinjan tai tulevan tieuran sivuun ja nostaa lopuksi takaisin linjan päälle tai esimerkiksi tien pientareelle maisemoinniksi. Tällöin vältytään kalliilta ja hitaalta jätemaan kuljettamiselta työmaalta pois ja uuden maa-aineksen kuljettamiselta tilalle.

Öljy- ja kaasuputkia rakennettaessa maamassat halutaan lopuksi takaisin putken päälle samassa järjestyksessä kuin ne alun perin olivat. Kaivinkoneella tämä on lähes mahdotonta, mutta onnistuu jyrsimellä.

Kylmässä ilmastossa linjanrakennus halutaan joskus tehdä jäisen maan aikaan ympäristön säästämiseksi. MeriCrusheri hitaasti pyörivillä, vahvasti vääntävillä ja paljon tehoa kestävillä jyrsimillä jäisenkään maan jyrsiminen ei ole ongelma. MJS-sarjan jyrsimellä päästään 25 sentin syvyyteen, MJH:lla 30 sentin syvyyteen ja MJF:llä jopa 40 sentin työsyvyyteen.

Jäistä tai kivistä maata jyrsittäessä terät kuluvat nopeasti. Mericrusherin jyrsimissä käytetään standardin mukaisia kovametallitappiteriä, jotka ovat huomattavasti halvempia kuin erikoisvalmisteiset terät. MeriCrusheri kilpailijoita hitaammin pyörivä jyrsin kuluttaa teriä huomattavasti hitaammin kuin nopeasti pyörivät roottori.

SORATEIDEN KUNNOSTUS

SORATEIDEN KUNNOSTUS

Jyrsin on loistava työkalu sorateiden kunnossapidossa. Jyrsimällä saadaan kunnostettua kovettunut ja kuoppainen tie, joka ei enää lanalla voi kunnostaa.

MeriCrusher jyrsimet yltävät 20-40 senttiä tien pintakerroksen alle. Kaikki materiaali kivet mukaanlukien murskataan ja pintakerroksesta tulee jälleen tasainen. Murskattavaa tieainesta ei tarvitse nostaa karheelle tien päälle jyrsittäväksi, vaan maa-aines jyrsitään paikoilleen. Myös asfaltin kuoriminen kokonaan pois tai vuoleminen osittain on mahdollista.

Jyrsinnän suurin etu on se, ettei maamassoja tarvitse kuljettaa pois eikä tuoda uutta materiaalia tilalle. Tämä säästää huomattavasti materiaalikustannuksia, kuljetuskustannuksia, nopeuttaa työtä ja säästää ympäristöä.

MJH-sarjan RC-mallit on suunniteltu erityisesti sorateiden kunnostamiseen. Niissä ei ole lainkaan takarullaa, vaan hydrauliset materiaalin ohjaus luukut edessä ja takana.

LIUKKAUDEN JA JÄÄN/POLANTEEN POISTO

LIUKKAUDEN JA JÄÄN/POLANTEEN POISTO

Jyrsin on tehokas keino talvella, kun torjutaan liukkautta ja poistetaan jääpolanteita teiltä ja pihoilta. Jyrsin puree sellaiseenkin jäähän, johon tiekarhu, lana tai alaterä eivät tehoa. Aurat ja lanat perustuvat peruskoneen massaan ja vauhtiin, eivätkä siksi ole parhaimmillaan ahtaissa paikoissa heti liikkeelle lähdön jälkeen. Jos jäätä jyrsitään soratiellä voidaan tie jyrsiä niin syvältä, että sora nousee pintaan hiekoitushiekaksi. Tarvittaessa jäämurska poistetaan perinteisesti kauhalla, auralla tai lingolla. Lisälaitteena on myös saatavana linko, joka heittää jyrsityn jään heti tien sivuun yhdellä ajolla.

Jään jyrsinnässä jyrsinrummun kierrosnopeuden on syytä olla suhteellisen korkea. Siksi pienimmät MJ- ja MJS -sarjan mallit soveltuvat jäänmurskaukseen parhaiten. Ne ovat myös suhteellisen keveitä ja ketteriä, jolloin voidaan käyttää pienempää, edullisempaa ja kevyempää traktoria.

Jäänpoisto onnistuu myös pienillä hydraulisilla MJ- ja MC4 -jyrsimillä. Pienin hydraulinen MC4-jyrsin tarvitsee vain 30 hevosvoimaa hydraulitehoa ja sitä voi käyttää esimerkiksi pienkuormaimella. Pienten piha-alueiden jäänpoisto onnistuu sillä kätevästi.

Tehdas

Suokone Oy
Lastaajantie 1 88610
VUOKATTI FINLAND
Puh. +358 8 666 2011
Sähköposti: suokone(at)suokone.com